ઇતના ખુબસુરત ચેહરા હે તુમ્હારા

ઇતના ખુબસુરત ચેહરા હે તુમ્હારા હર દિલ દીવાના હે તુમ્હારા લોગ કહતે હે હે ચાંદ ક ટુકડા હો તુમ લેકિન હમ કહતે હે ચાંદ ટુકડા…

View More ઇતના ખુબસુરત ચેહરા હે તુમ્હારા